דנה לב לבנת ויובל חי, ברוש, 2013
צילומי עצים של החברה להגנת הטבע שנמצאו תלויים במסדרונות בית תמי  מהווים מצע לטיפול קולאג'יסטי המתערב, משתלב ומשתלט עליהם. הצילום הממוסגר מנסה לכלוא ולשלוט בנוף ובצמחיה האורבנית, בעוד ההתערבות האמנותית מחזירה לדימויים את פראיותם הבלתי נשלטת
אוצרת: כרמית בלומנזון - כחלק מניסוי כלים #10